Studieverenigingen

Career Vision is een samenwerkingsverband tussen vier Bedrijfs- en Bestuurskundige studieverenigingen in Nederland: Curius (Delft), Industria (Eindhoven), Stress (Enschede) en Synergy (Nijmegen). Gezamenlijk vertegenwoordigen zij als Career Vision meer dan 7.000 studenten.